Abdullah Atalar

Abdullah Atalar

Abdullah Atalar 1954’te Gaziantep’te doğdu. 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden lisans, 1976 ve 1978’ de A.B.D.’de Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden  Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı. Daha sonra bir yıl süreyle Stanford Üniversitesinde akustik mikroskop üzerine Doktora üstü çalışmalar yaptı. 1979’da  Hewlett Packard firması araştırma laboratuvarında fotoakustik üzerinde araştırmacı olarak çalıştı. 1980’de Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1980’de Türkiyedeki ilk mikroişlemci dersini verdi. 1982 yılında bir yıl süreyle Almanya’daki Ernst Leitz Wetzlar firmasında çalışarak ilk ticari akustik mikroskobu geliştirme projesini yönetti. 1986’da yeni kurulan Bilkent Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı ve Doçent olarak görev aldı. Burada UNIX iş istasyonları ile bir tasarım laboratuvarı kurarak 1987’de ilk Türk CMOS tüm devre tasarımını yaptırdı. 1990 yılında Profesörlüğe yükseltildi. NATO Destekli bir proje ile 1992 yılında mikrodalga frekanslarında çalışan ilk Türk GaAs MMIC entegre devrelerini yaptırdı. 1996 yılında Stanford Üniversitesinde Misafir Profesör olarak çalıştı. TUBİTAK’ ın 1982 Teşvik, 1994 Bilim ödülünü aldı ve 1997’de Türkiye Bilimler Akademisinin de asil üyeliğine seçildi.  2007 yılında IEEE’nin Fellow derecesine yükseltildi. 15 uluslararası ve ulusal patenti, 92 bilimsel makalesi, 114 uluslararası konferans bildirisi bulunmaktadır. Başkaları tarafından makalelerine yapılan atıflar 5000’in üzerindedir. ASELSAN, Teletaş, Hitachi gibi firmalarla araştırma projeleri yürütmüştür. Halen Bilkent Üniversitesi Rektörüdür. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları kurulu üyesidir. Mikrodalga elektronik, mikromekanik teknolojisi ile üretilen çevirgeç ve sensörler konularında çalışmalarını sürdürmektedir.