Şirin Tekinay

Şirin Tekinay

Prof. Dr. Şirin Tekinay, Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği öğretim üyesidir. Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı, Dekanlık ve Rektörlük görevlerinde bulunmuştur.  New Jersey Institute of Technology’de süresiz kadro kazanan (tenure) ve doçent olan Tekinay, ABD Ulusal Bilim Kuruluşu’nda (US National Science Foundation, NSF) Program Direktörlüğü yapmıştır.  Dokuz patenti ve çok sayıda yayını bulunmaktadır. Ağ bilimi, mobil ağlar, sensör ağları ve şehir problemleri ilgi alanlarındandır. Ülkemizin ilk FabLab’ini kurmuş; eğitim, öğretim ve araştırmada Science, Technology, Engineering, Arts, Math – STEAM yaklaşımının, girişimciliğin, çoklu disiplinli çalışmaların, FabLab’larla yapıcı hareketin öncülüğünü yapmıştır. Avrupa Bilim ve Teknoloji Komisyonu (EC) danışmanı ve hakemidir.  Avrupa Mühendislik Eğitimi Forum’unun (Societe Europeenne pour la Formation des Ingenieurs) yönetim kuruluna seçilmiş ikinci dönem üyesidir, Kasım 2019’dan itibaren 3 yıl süre ile Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi’nin (Global Engineering Deans Council – GEDC) başkanlığına seçilmiştir. Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Açık Bilim Çalışma Grubu’nun Türkiye temsilcisi üyesidir.