Şebnem Burnaz

Şebnem Burnaz

Şebnem Burnaz, lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ İşletme Mühendisliği’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde pazarlama alanında doktora yapmıştır. 2011 yılında İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği bölümünden profesörlük unvanını almış olan Şebnem Burnaz, pazarlama yönetimi, pazarlama teorisi, uluslararası pazarlama, pazarlama iletişimi, perakende pazarlama, vb. konularında eğitim vermektedir.  Aynı zamanda İTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir. Akademik dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Türkiye Pazarlama Derneği, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), Academy of Marketing Science, MCDM (Multiple Criteria Decision Making) Society üye olduğu dernekler arasındadır. Prof. Dr. Şebnem Burnaz’ın araştırma konuları arasında perakendecilikte mağaza imajı, perakende yönetimi, tüketici pazarlarında tüketici tutumuna yönelik çalışmalar, örgütsel pazarlarda alıcı- satıcı ilişkileri, pazarlama uygulamalarında karar verme, pazarlama ve iş etiği yer almaktadır.

Ayrıtılı bilgi için: http://akademi.itu.edu.tr/burnaz/