Akın Kısa

Akın Kısa

Akın Kısa, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinden lisans derecesini almıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamış, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde uzaktan algılama ve CBS alanında doktora derecesini almıştır. 1992-1993 yılları arasında Gümüşhane Belediyesi’nde Bilgi Sistemleri Sorumluluğu, 1994-1998 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde araştırma görevliliği, 1998-1999 yılları arasında IIT Inc’de Proje Geliştirme Uzmanlığı, 1999-2002 yılları arasında Bursa Yıldırım Belediyesi’nde Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2003-2009 yılları arasında özel sektörde teknik müdürlük ve proje yöneticiliği, 2009-2019 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda sırasıyla kontrol mühendisliği, proje yöneticiliği, daire başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Kısa şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.