Paolo Budroni

Paolo Budroni

Paolo Budroni, Uluslararası Projeler ve Değişim Yönetimi’nden sorumlu Viyana Teknik Üniversitesi Kütüphanesi personeli. TU-Wien’de bulunan EOSC Sekreteryası, Araştırmacı Katılımı alt görev üyesi. Viyana Üniversitesi Danışmanlık Ortağı, H2020 Projesi EOSC Ayağı.

Felsefe, Sanat Tarihi ve Romantik Filoloji alanlarında doktora derecesine sahiptir ve 26 yıldır bilgi yönetimi ve araştırma bilgi sistemleri alanında çalışmaktadır.

1988 yılında, Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi’nde (WU) Dış Ticaret dalında eğitimini tamamladı. Ayrıca 1996 yılında Avusturya Federal Avrupa Akademisi’nden alınan, Kamu Yönetimi için Avrupa Entegrasyonu alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Paolo Budroni, 1991’den Eylül 2019’a kadar Viyana Üniversitesi’nde görev yaptı. 2005’ten 2019’a kadar Viyana Üniversitesi Kütüphanesi’nde Phaidra Departmanı’nı ve E-Altyapılar İrtibat Ofisi’ni yönetti.

Ücretli izin döneminde (2001-2005) Paolo Budroni, Alman BI Şirketi’nde Stratejik İttifaklar Yöneticiliği, ayrıca Perugia Üniversitesi’nde (İletişim Bilimleri) pazarlama derslerinde yüksek lisans düzeyinde profesörlük, Pazarlama Müdürlüğü ve daha sonra bir Alman telekomünikasyon firmasında Stratejik İş Geliştirme Müdürlüğü yaptı.

Araştırma veri yönetimi, dijital varlık yönetimi sistemlerinin mimarisi, güncel araştırma bilgi sistemleri ve verilerin yaşam döngüsü yönetiminde maliyet geliştirme uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Ayrıca; veri yönetim politikası geliştirme ve uyumu konularında Avrupa’daki araştırma kurumlarına danışmanlık yapıyor.

Paolo Budroni, E-Altyapı Yansıtma Grubu’nda Avusturya Ulusal Delegesi (E-IRG) [1], Avusturya RDA Ulusal NOAD [2] yönetim kurulu üyesi, Avusturya E-Altyapıları Genel Kurulu Başkanı, Avusturya Açık Eğitim Kurulu üyesi (ileri düzey kütüphane hizmetleri) [3], Avusturya Açık Bilim Destek Grubu (AOSSG) koordinatörü olarak kayıtlı TAIEX Uzmanı’dır. COAR’da (Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu) TU Wien’i temsil ediyor.

Paolo Budroni, Alman Uluslararası İşbirliği Derneği (GIZ) adına, Etiyopya Ulusal Veri Merkezi’ni başlatmak ve dahası örgütlendirmek üzere (NADRE) [4] Şubat 2018’de görev aldı ve Ağustos 2018’de “Gondar Üniversitesi’nde Etiyopyalı Paydaşlar için Araştırma Veri Yönetimi Sorumluluğu ve E-Altyapılar Eğitim Semineri”ne önderlik etti.

ICRI 2018 [5], Viyana, Eylül 2018’in organizasyonunda yer aldı. Halen Avrupa Komisyonu ve Avusturya Konsey Başkanlığı ile birlikte resmi “EOSC’un Açılışı”  [6] (23 Kasım – https://eosc-launch.eu/home/) ve Başkanlık etkinliği “EOSC – Avusturya inisiyatif alıyor” (2018, 30 Ekim https://eosc18-ati.univie.ac.at) gibi etkinliklerin koordinasyon ve ortak organizasyonlarında yer almaktadır.


[1] http://e-irg.eu/delegates

[2] https://www.rd-alliance.org/groups/rda-austria

[3] https://www.openeducation.at/en/the-project/work-packages/

[4] http://africanopenscience.org.za/?p=790

[5] https://www.icri2018.at/

[6] Architectures of Knowledge: The European Open Science Cloud https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/abit.2019.39.issue-2/abitech-2019-2006/abitech-2019-2006.pdf