Gültekin Gürdal

Gültekin Gürdal

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) bölümünden mezun olan Gültekin Gürdal; yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi, İşletme Yönetimi alanında yaptı.

Bilkent Üniversitesi, TÜBİTAK, Sabancı Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmış olan Gürdal, 2005 yılından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak meslek hayatına devam etmektedir.

2008-2012 yılları arasında Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı olarak görev yapmış olan Gürdal, son yıllarda özellikle Açık Erişim konusu üzerinde çalışmaktadır. Gürdal, 2014 yılı sonunda tamamlanan OpenAIREPlus, Haziran 2018’de tamamlanan OpenAIRE2020 AB projelerinden sonra, Ocak 2018’de başlamış olan OpenAIRE Advance projesinin de Türkiye ortağıdır. Ayrıca, TÜBİTAK ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Açık Bilim Komitesi üyesidir.

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği (LIBER), Dünya Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu (COAR), Avrupa Araştırma Bilgi Sistemleri Derneği (EuroCRIS), Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği (IATUL) gibi kuruluşlarda aktif üyeliği vardır.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını olan Gürdal, kütüphanecilik alanındaki her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmenin yakın takipçisi ve uygulayıcısıdır.